Santa Clause 2 Dekho Aaya Hai

Santa Clause Is Coming To Town

Santa Clause Is Coming To Town

Miley Cyrus

Santa Clause Is Coming To Town

Santa Clause Is Coming To Town

Cascada

Santa Clause

Santa Clause

Lil Wayne

I Don't Believe In Santa Clause

I Don't Believe In Santa Clause

The Vandals

Santa Clause Is Coming to Town

Santa Clause Is Coming to Town

Brenda Lee

Santa Clause Is Coming To Town

Santa Clause Is Coming To Town

Justin Bieber

I'm Gonna Lasso Santa Clause

I'm Gonna Lasso Santa Clause

Brenda Lee

'Zat You Santa Clause?

'Zat You Santa Clause?

Garth Brooks

Santa's Gonna Take It All Back

Santa's Gonna Take It All Back

Toby Keith

Santa Clause Is Back In Town

Santa Clause Is Back In Town

Kenny Chesney

Santa Clause Is Coming to Town

Santa Clause Is Coming to Town

Chris Botti

Down Santa Clause Lane

Down Santa Clause Lane

Hilary Duff

Santa Clause Is Coming To Town

Santa Clause Is Coming To Town

Soundtrack Artists

Santa Clause Is Coming to Town

Santa Clause Is Coming to Town

Jimmy Sommers

Santa Clause Lane

Santa Clause Lane

Hilary Duff